Паркиралиште „Каменичка“

Адреса: Каменичка бр. 8

Број паркинг места за аутомобиле: 95

  • за возила инвалида: 1

Спратност: Пр+1

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације: Имплементиран је фаст парк систем (у зимском периоду греју се улазно – силазне рампе).

Ценовник

Услуга Цена
Месечнa претплaтa зa стaнaре Кaменичке 8 и Кaрaђорђеве 71 и 71a 1200.00
За сваки започети час 80.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа. 3960.00

Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.

Напомене:

  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
  • Месечну претплату за станаре, станари могу користити искључиво уколико имају пребивалиште у једној од наведених улица и аутомобил у свом власништву, што доказују личном картом и саобраћајном дозволом;
  • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
  • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *