СМС паркиралиште „Видин капија“

Адреса: Булевар Војводе Бојовића бб

Број паркинг места за аутомобиле: 112

  • за возила особа са инвалидитетом: 2

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

СМС плаћање – Корисник поруку шаље на број:

    • 8115 – за сат времена паркирања
  • 8116 – вишесатно паркирање – важи од тренутка слања поруке до поноћи

СМС порука треба да садржи само регистарску ознаку идентичну оној на возилу (без размака и специјалних знакова нпр. BG123WĐ).

  • Корисници чији мобилни телефони немају дијакритичке знакове (Č,Ć,Đ,Ž или Š) треба у телефону да подесе опцију „UTF8″ односно „UNICODE“ за такозване паметне телефоне, јер се сви опциони карактери као нпр. коришћење карактера D или DJ уместо Đ сматрају неважећим.

Могуће је послати две или три поруке одједном. При продужавању плаћања корисник може као одговор на поруку о примљеном захтеву за паркинг СМС-ом, да пошаље само звездицу (*) и тако уплати додатни сат или два.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 50.00
Вишесатна карта за паркирање 450.00
Дневнa кaртa 1200.00
Дневнa кaртa – зa плaћaње у року од 8 дaнa од дaнa издaвaњa дневне пaркинг кaрте оствaрује се попуст од 50 % 600.00