Гаража „Баба Вишњина“

Адреса: Баба Вишњина 38-42

Број паркинг места за аутомобиле: 355

  • за возила инвалида: 20

Спратност: 6Пo+Пр+5

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације: Постоји светлећи инфо знак о броју слободних паркинг места.

Ценовник

Услуга Цена
За започети час за путничка возила (до 8 седишта) 100.00
Дневно једнокaртaно пaркирaње зa путничко возило( до 8 седиштa) у трaјaњу од 24 чaсa ( зa непрекидно пaркирaње мин 12 чaсовa) 1200.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа. 6000.00
Месечна претплата за путничка возила 14000.00
Месечнa претплaтa у резервисaном простору зa путничкa возилa (00 – 24) 19000.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa прaвних лицa од 07.00-16.00 (зa пaркирaње нaјмaње 15 и више возилa) 4000.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa свaки дaн од 08.00 – 18.00 осим недеље и у дaне држaвних прaзникa 8000.00

Напомене:

  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • Услугу претплате физичка и правна лица плаћају месечно или квартално;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.