Измене режима саобраћаја

У сарадњи са Секретаријатом за саобраћај града Београда, обавештавамо вас о привременим и трајним изменама режима саобраћаја у појединим улицама и деловима града.

Информација о успостављању сезонске аутобуске линије бр. 400 (ВОЖДОВАЦ – ВРХ АВАЛЕ)

Као и сваке године са радом почиње сезонска аутобуска линија ЈЛПП-а бр. 400 (Вождовац – Врх Авале), чиме се корисницима јавног превоза у дане празника и викенда омогућава посета једном од најпопуларнијих београдских излетишта директном линијом јавног превоза. Линија ће користити терминусе „Вождовац“ и „Врх Авале“.

Траса линије у смеру А: ВОЖДОВАЦ – Бебелова – Баштованска – Паунова – Булевар ослобођења – Пут за Авалу – Пут за врх Авале – ВРХ АВАЛЕ

Траса линије у смеру Б: ВРХ АВАЛЕ – Пут са врха Авале – Пут за Авалу – Булевар ослобођења – Паунова – Црнотравска – Саве Машковића – ВОЖДОВАЦ

Линија ће од Вождовца до Авале користити постојећа стајалишта ЈГП-а, а даље стајалишта: Подножје, Споменик совјетским ветеранима, Хотел „Авала“, ТВ Торањ и Чарапићев брест.

На линији ће саобраћати два возила суботом, недељом и државним празником у периоду од 8.00 – 19.30 часова са интервалом слеђења од 40 минута.

Линија се успоставља од 29.04.2016. године закључно са 31.08.2016. године.

27. април 2016. у 12:56 ч


Затварања за саобраћај дела Улице Сурчински пут

У временском периоду од 23.04. до 28.04.2016. године доћи ће до затварања за саобраћај дела Улице Сурчински пут (Аутопут за Загреб).

22. април 2016. у 14:24 ч


Нове ознаке на стајалиштима ЈЛПП-а у Београду

Nova_stajališna_oznaka

Данас је почело ново обележавање стајалишта и постављање нових стајалишних ознака у систему јавног линијског превоза путника у Београду. Прве нове стајалишне ознаке су постављене на аутобуским стајалиштима у Булевару Михајла Пупина на Новом Београду: „Палата Србија“, „Шпанских бораца“ и „Блок 30“.

Заршетком израде студије мреже линија уз последње измене на трасама у функцији боље просторне приступачности корисницима, као и увођењем новог тарифног система у јавном линијском превозу путника, констатована је потреба новог обележавања стајалишта на саобраћајној мрежи у складу са новим одговарајућим подацима о броју линија и тарифној зони у којој се стајалиште налази.

На основу анализе података на терену, у сарадњи са кабинетом градског урбанисте, израђено је техничко решење нове стајалишне ознаке за систем означавања стајалишта јавног линијског превоза путника у Беoграду.

Нове стајалишне ознаке су визуелно препознатљиве, уклапају се у постојећу линију и визуелни индетитет осталог стајалишног мобилијара на саобраћајној мрежи у централној градској зони, пружају могућност једноставне уградње и промене информационог садржаја. У изради су коришћени квалитетни и постојани материјали почев од поцинкованог челика и композитног материјала за информационе табле.

У оквиру прве фазе планом Дирекције за јавни превоз је предвиђено постављање 1350 нових стајалишних ознака на стајалиштима у градском језгру, док ће током јесени постављање стајалишних ознака почети и на стајалиштима у централним деловима општина Младеновац, Лазаревац, Барајево, Сопот и Обреновац.

Ова активност је планирана и спроводи услед застарелости и нефункционсалности постојећих стајалишних ознака, при чему исте у своме изгледу и интерпретацији нису одговарале потребама корисника и осталом уличном и саобраћајном садржају у зони стајалишта ЈЛПП-а.

21. април 2016. у 14:00 ч


Пупинов мост – нова траса за теретна возила у танзиту

Транзит преко Пупиновог моста-измене режима саобраћајаОтварањем Пупиновог моста за саобраћај не добијамо само везу између Земуна и Борче, већ се ослобађа градско језгро од теретних возила. До сада је једину везу између десне и леве београдске стране Дунава представљао Панчевачки мост и као такав био је преоптерећен како путничким тако и теретним возилима у транзиту. Повезивањем Борче и Земуна теретна возила у транзиту, која су се до сада користила улице: Савску, Карађорђеву, Булевар војводе Бојвића, Мије Ковачевића, Рузвелтову, Димитрија Туцовића, Батутову, Булевар краља Александра, Господара Вучића, Војислава Илића и Владимира Томановића као једину везу са панчевачком и зрењанинском страном Дунава, моћи ће да остваре своју циљну дестинацију крећући се изван централне градске зоне. Наиме, сада су сви правци уласка у град: од Смедерева, Ниша, Крагујевца, Чачка, Обреновца, Новог Сада и Шида повезани са Зрењанином и Панчевом и сва транзитна кретања биће измештена из уже градске зоне.

Возаче теретних возила у транзиту обавештавамо да ће, као и до сада, Кружним путем и Обилазницом бити повезани правци од Смедерева (у Лештанима), Ниша (Ауто-пут код Бубањ Потока), Крагујевца, Чачка (код Орловаче), Обреновца (код Остружнице), од Новог Сада и Шида (на петљи Добановци), а преко Пупиновог моста са Зрењанином, односно Панчевом и Вршцeм и да је ово за теретна возила обавезан транзитни правац, којим се могу кретети 24 сата.

Прилаз садржајима у Дунавској улици и Луци Београд дозвољен је само од Панчевачког моста до Француске улице и назад, није могуће наставити кретање теретним возилима ка Булевару војводе Бојовића, односно Карађорђевој и Савској улици.

21. април 2016. у 12:00 ч


Затварања саобраћаја у Костолачкој улици

JKП „БЕОГРАД ПУТ“ изводиће радове  редовног одржавања, при чему ће доћи до затварања саобраћаја у Костолачкој улици, од Никшићке улице  до Качерске улице, у периоду од 20.04.2016. до 19.05.2016. године.

19. април 2016. у 13:45 ч


Затварање саобраћаја у Улици Загорке Драговић у Лазаревцу

JKП „БЕОГРАД ПУТ“ изводиће радове редовног одржавања, при чему ће доћи до затварања саобраћаја у Улици Загорке Драговић, од једносмерног дела улице до Улице Светог Саве (у Лазаревцу), у периоду од 19.04.2016. до 10.05.2016. године.

19. април 2016. у 07:46 ч


Информација о продужењу линијe ЈЛПП-а бр. 703 до Кеја ослобођења

Почев од данас са првим јутарњим поласцима продужена је траса редовне линије ЈЛПП-а бр. 703 од постојећег терминуса у „Батајница (железничка станица)“ до Кеја ослобођења у Земуну.

Грађани насеља Угриновци и представници ГО Земун, Дирекцији за јавни превоз су предочили захтев и инсистирали да се у функцији квалитетније везе грађана Угриноваца са делом ГО  Земун дуж Батајничког друма, као и превоза и боље просторне приступачности грађана Батајнице и других насеља ГО Земун са привредном зоном и новоизграђеним центрима атракције дуж пута Београд-Нови Сад у висини насеља Мала пруга, изврши продужење постојеће линије ЈЛПП-а бр. 703 (Батајница /жел.станица/ – Угриновци) до Кеја ослобођења.

На основу анализе услова на терену, дефинисањем трасе и обележавањем стајалишта јавног линијског превоза, као и динамичких параметара рада, омогућено је продужење наведене линије.

Траса продужене линије ЈЛПП-а бр. 703 биће (можете видети овде):

– У смеру ка терминусу „Угриновци“:

ЗЕМУН /КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА/ – Марка Николића – др Јована Суботића – Стевана Марковића – Главна – Трг Бранка Радичевића – Цара Душана – Батајнички друм – Батајнички друм 6.део – Батајнички друм 17.део – Слободана Бајића – Батајнички друм – Мајора Зорана  Радосављевића – Стевана Дубајића – Краља Радослава – Војводе Николе Стањевића – Матрозова – Царице Јелене – Шангајска – Пут за Угриновце – Београдска – УГРИНОВЦИ

– У смеру ка терминусу „Земун /Кеј ослобођења/“:

УГРИНОВЦИ – Београдска – Пут за Угриновце – Шангајска – Матрозова – Батајница ЖС – Матрозова – Царице Јелене – Мајора Зорана Радосављевића – Батајнички пут – Слободана Бајића – Батајнички друм 17.део – Батајнички друм 6.део – Батајнички друм – Цара Душана – Трг Бранка Радичевића – Главна – Стевана Марковића – Марка Николића – ЗЕМУН /КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА/.

У оквиру трајне режимске измене линија ЈЛПП-а бр. 703 у долaску из Угринивaцa нaкон прелaскa железничког колосекa прво сaобрaћaти Ул. Мaтрозовa до стaјaлиштa линије бр. 73 у зони Железничке стaнице „Бaтaјницa“, зaтим нaзaд Ул. Мaтрозовa до Ул. Цaрице Јелене и ондa редовном трaсом преко центрa нaсељa и Ул. Мaјорa Зорaнa Рaдосaвљевићa кa Кеју ослобођењa.

Такође линија ће на продуженом делу трасе нa деоници Бaтaјничког друмa између стaјaлиштa „Пут зa 13. мaј“ и „Предузеће Гaленикa Мaгмaсил“ сaобрaћaти делом уличне мреже поред индустријске зоне и ТЦ „Земун пaрк“ у зони пута Београд-Нови Сад.

Радним даном возила на линији ЈЛПП-а бр. 703 ће саобраћати у вршним периодима у интервалу наиласка од 21-22 минута, у ванвршним периодима, суботом и недељом у интервалу од 32-33 минута.

11. април 2016. у 21:33 ч


Информација о продужењу линијe ЈЛПП-а бр. 551 до Сремчице

Од уторка 05.04.2016. године биће продужена траса редовне линије ЈЛПП-а бр. 551 од постојећег терминуса у „Велика Моштаница (магистрала)“ до окретнице у Сремчици.

На предлог грађана и представника ГО Чукарица, Дирекцији за јавни превоз је достављен захтев да се у функцији квалитетније просторне везе грађана два насељена места Сремчице и Велике Моштанице са потезом дуж Ибарског пута и линијама ЈЛПП-а које саобраћају на релацији од Београда ка насељеним местима ГО Барајево и ГО Лазаревац, изврши продужење постојеће линије ЈЛПП-а бр. 551 (Главна железничка станица – Велика Моштаница) до окретнице у Сремчици.

Дирекција за јавни превоз је анализирајући предметни захтев, у сврху функционалнијег коришћења линија ЈЛПП-а и везе корисника јавног превоза на овом делу мреже са разлитим деловима града, донела одлуку да се усвоји захтев општине Чукарица и грађана и линија ЈЛПП-а бр. 551 од уторка 05.04.2016. године продужи преко Ибарске магистрале до Сремчице.

На продуженом делу трасе линије ЈЛПП-а бр. 551 ће бити успостављено ново стајалиште „Липовица (полиција)“ на Ибарском путу (зона раскрснице са путем за Барајево), које у постојећем режиму користе редовне линије ЈЛПП-а на потезу ка насељеним местима ГО Барајево и ГО Лазаревац, чиме ће бити омогућено преседање и дистрибуција корисника на овом потезу.

04. април 2016. у 14:14 ч


Информација о успостављању нове линијe ЈЛПП-а бр. 607 (Нови Београд /Похорска/ – Сурчин)

Oд понедељка 04.04.2016. године биће успостављена редовна линија ЈЛПП-а бр. 607 од постојећег терминуса у „Нови Београд/Похорска/“ до Сурчина.

Дирекцији за јавни превоз је од стране ГО Сурчин достављен захтев да се размотре и определе услови за повезивање становника насеља Радиофар директном линијом ЈЛПП-а са матичном општином Сурчин, пре свега из разлога што је у постојећем условима гтрађанима за решавање својих основних права и обавеза у надлежној градској општини био потребан значајан временски интервал и коришћење најмање две линије ЈЛПП-а.

Накнадном анализом, стручне службе су такође констатовале да је усвајањем ПДР-а индустријске зоне започета изградња објеката, чиме се такође увећава потреба за бољом просторном приступачношћу и везом овог подручја са другим деловима града.

Као решење за бољу опслугу овог насеља јавним превозом предложено је успостављање нове линије ЈЛПП-а која ће повезивати ГО Сурчин са Новим Београдом преко Аеродрома „Никола Тесла“ и насеља Радиофар.

Траса линије бр. 607 је: НОВИ БЕОГРАД /ПОХОРСКА/ – Гоце Делчева – Булевар Михаила Пупина – Омладинских бригада – Аутопут (Београд-Шид) – Пут за Аеродром – Аеродром „Никола Тесла“ – Пут за аеродром – Војвођанска у Сурчину – Браће Николић – СУРЧИН.

Линија ће се у доласку са Новог Београда заустављати и испред терминала Аеродрома „Никола Тесла“, чиме се подиже квалитет приступачност корисника и овом објекту.

На линији ће радити једно возило са временом обрта од 100 минута.

04. април 2016. у 10:28 ч


Затварање саобраћаја у Змај Јовиној улици

Због извођења радова од стране ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“-а, доћи ће до затварања саобраћаја у Змај Јовиној улици, од Улице Васе Чарапића до Чика Љубине улице, у временском периоду од  26.03. до 15.08.2016. године.

25. март 2016. у 13:58 ч


Информација о продужењу линије ЈЛПП-а бр. 25П (Миријево 4 – Кумодраж /Степина кућа/)

Линија 25П - продужењеОд уторка 23.02.2016. године биће извршена трајна режимска измена и продужена трасa линије јавног превоза бр. 25П од постојећег терминуса „МЗ Кумодраж“ до новоуспостављеног „Кумодража /Степина кућа/“.

Представници ГО Вождовац су на иницијативу грађана предложили Секретаријату за саобраћај да се у функцији смањења конфликта и бољих услова саобраћаја за све кориснике постојећег коловозног проширења и окретнице у Ул. војводе Степе у зони ОШ „Војвода Степа“, поште и здравствене станице, размотри могућност другачије оранизације јавног саобраћаја и растерећења ове саобраћајне површине.

Паралелно са овом иницијативом, предложено је да линија ЈЛПП-а бр. 25П своје терминирање не врши више на окретници „МЗ Кумодраж“, већ у функцији боље опслуге корисника насеља Кумодраж јавним превозом на локацији 900 метара даље, на проширењу коловоза у зони раскрснице са улицама Проломска и Врчинска.
Привођењем предложене површине намени, постављањем саобраћајне сигнализације и опреме, стекли су се услови да се траса линија бр. 25П продужи од уторка 23.02.2016. године до новог терминуса.
Линија ће на продуженом делу трасе користити постојећа регистрована стајалишта линије бр. 33: „МЗ Кумодраж“, „Земљорадничка“, „Ковача“ и „Кумодраж 1“.

22. фебруар 2016. у 15:19 ч


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *