Посебна инвалидска места

У зонираном делу града Београда постоји 185 посебних инвалидских места и то:

Црвена зона – 9
Жута зона – 51
Зелена зона – 125

ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЦРВЕНОЈ ЗОНИ
Улица Кућни број Рег. ознака.
1. Браће Југовић 2 BG280-ĆW
2. Булевар Деспота Стефана Ц 20 BG361-ЕR
3. Цетињска 10 BG321-BS
4. Дечанска 14 BG280-ЕH
5. Дечанска 2 BG423-YЕ
6. Косовска 49 BG201-YŽ
7. Маршала Бирјузова I 28А BG682-PS
8. Трг Николе Пашића 7 BG114-ЋZ
9. Влајковићева 9 BG078-ĆR
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЖУТОЈ ЗОНИ
Улица Кућни број Рег. ознака.
1. 27. март 36 BG532-LH
2. 27. март 36 BG641-ĐU
3. 27. март 7 BG711-VP
4. Адмирала Гепрата 7 BG203-LI
5. Балканска 28 BG442-WD
6. Београдска 34 BG441-ĐG
7. Браће Недића 15 BG060-CY
8. Браће Недића 2 BG310-AR
9. Булевар краља Александра 44 BG122-ĐR
10. Булевар краља Александра ПП82 BG581-ŠH
11. Цара Уроша 10 BG441-II
12. Цара Уроша 17 BG658-JS
13. Чубрина 5 BG421-АТ
14. Десанке Максимовић 2 BG109-IP
15. Добрињска BG472-UC
16. Дурмиторска 2 BG375-ЕК
17. Хаџи Проданова 2 BG261-АЈ
18. Ивана Ђаје 12 BG594-LL
19. Кичевска 8 BG727-VU
20. Кичевска 22 BG115-MŽ
21. Кнегиње Зорке 56 BG481-ЕF
22. Кнегиње Зорке 78 BG271-CH
23. Краља Милутина 23 BG511-BV
24. Краљевића Марка 2 BG007-BY
25. Краљице Марије 25А BG427-HP
26. Краљице Наталије 3 BG181-ŠČ
27. Крунска 11 BG015-CО
28. Крунска 79 BG367-UP
29. Курсулина 14 BG226-HW
30. Маршала Бирјузова II 38 BG300-YČ
31. Масарикова BG169-GЕ (7-17h)
32. Молерова 49 BG273-PZ
33. Молерова 60 BG077-PV
34. Молерова 62 BG073-МW
35. Молерова 88 BG123-ĆА
36. Новопазарска 28 BG491-ТТ
37. Новопазарска 41 BG015-NА
38. Његошева 34А BG370-LI
39. Његошева 68 BG310-CО
40. Проте Матеје 71 BG511-МV
41. Ресавска 11 BG192-LG
42. Савски трг 7 BG208-DG (7-17h)
43. Савски трг 5 BG372-FI
44. Светозара Марковића 13 BG454-PЕ
45. Светозара Марковића 26 BG026-ZF
46. Светозара Марковића 35 BG471-DK
47. Светозара Марковића 37 BG258-КZ
48. Светозара Марковића 40А BG100-GH
49. Топличин венац 12 BG699-RD
50. Вишеградска 1 BG620-ОD
51. Загребачка 2 BG405-PB
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ
Улица Кућни број Рег. ознака.
1. Булевар краља Александра 272 BG440-DK
2. Булевар краља Александра 272 BG606-UĐ
3. Булевар краља Александра 97 BG444-ЈČ
4. Булевар Ослобођења 15 BG277-КТ
5. Булевар краља Александра 33 BG120-IV
6. Булевар краља Александра 246 BG231-XP
7. Бирчанинова 40 BG543-ĆV
8. Будимска 34 BG236-XB
9. Булевар Деспота Стефана 64 BG046-FT
10. Булевар Деспота Стефана 71 BG053-ĆТ
11. Булевар Деспота Стефана 71 BG055-ĆN
12. Бранка Крсмановића 16 BG195-МZ
13. Цара Душана 43 BG549-HI
14. Цара Душана 43 BG549-HI
15. Цара Душана 49 BG279-ОČ
16. Цара Душана 71 BG663-ТF
17. Цара Душана 92 BG362-BТ
18. Церска 36А BG301-ZĆ
19. Цетињска 13 BG221-CX
20. Цвијићева 102 BG532-VI
21. Цвијићева 110 BG178-VО
22. Цвијићева 128 BG580-ĆY
23. Челопечка 12 BG440-МX
24. Далматинска 100 BG297-ŽŠ
25. Даничарева 24 BG481-ЕZ
26. Делиградска 10 BG304-FТ
27. Достиејева 10 BG387-ŽĐ
28. Доситејева 45 BG461-МC
29. Драже Павловића 19 BG372-ČЕ
30. Дубровачка BG417-ŠD
31. Џорџа Вашингтона 32 BG472-ĐЕ
32. Ђевђелијска 17 BG286-IN
33. Ђорђа Вајферта 11 BG510-МĐ
34. Ђорђа Вајферта 26 BG367-ОU
35. Ђорђа Вајферта 34 BG481-LT
36. Ђуре Даничића 11 BG106-ĆP
37. Фрушкогорска 2 BG075-YZ
38. Господар Јованова BG221-BD
39. Господар Јованова 11 BG221-BD
40. Господар Јованова 32 BG598-LX
41. Голсвордијева 23 BG308-TH
42. Голсвордијева 25 BG667-TH
43. Гружанска BG248-TH
44. Гружанска ПП1А BG242-S
45. Хаџи-Ђерина 27 BG374-МI
46. Хаџи-Мелентијева 26 BG417-AR
47. Хаџи-Мустафина 10 BG025-МY
48. Хиландарска 11 BG243-HЈ
49. Интернационалних бр. 17 BG540-ЈЕ
50. Иванковачка 17 BG413-XМ
51. Јаше Продановића 4 BG231-ĆR
52. Јелисавете Начић 2 BG321-HS
53. Јужни Булевар 20 BG646-ČF
54. Капетан Мишина 39 BG390-NX
55. Капетан Мишина 8 BG108-ЕB
56. Капетан Мишина 8 BG521-IZ
57. Катанићева 3 BG201-ХY
58. Кенз Данилова 8 BG315-КP
59. Кондина 26 BG727-FU
60. Корнелија Станковића 3 BG188-DN
61. Крушедолска 3 BG519-SB
62. Лозничка 24 BG638-VМ
63. Мачванска 19 BG145-ĐI
64. Мачванска 26 BG189-US
65. Мачванска 29 BG272-FО
66. Мајке Јевросиме 5 BG276-NM
67. Мајке Јевросиме 8 BG192-PY
68. Михизова 2 BG1545-ТX
69. Мике Аласа 52 BG117-ČŠ
70. Мике Аласа 52 BG723-BV
71. Милана Ракића 34 BG380-YX
72. Милешевска 31 BG273-FN
73. Милешевска 23 BG273-CЈ
74. Милорада Гавриловића ПП22 BG155-GY
75. Мраовића сокаче 2 BG584-ĐĆ
76. Охридска 1-3 BG226-CN
77. Охридска 1-3 BG241-ЈX
78. Палмотићева 8 BG158-ОU
79. Палмотићева 23 BG236-ĐL
80. Палмотићева 25 BG236-ĐL
81. Палмотићева 25 BG632-RY
82. Палмотићева 25 BG632-RY
83. Панчићева 12 BG723-BV
84. Панчићева 12 BG117-ČŠ
85. Патријарха Варнаве 10 BG102-YЈ
86. Пећска 1 BG225-ĆŽ
87. Пожаревачка 18 BG226-SV
88. Радивоја Кораћа 10 BG170-ĐH
89. Ресавска 48 BG239-ЕG
90. Ресавска 70 BG021-LX
91. Ресавска 88 BG525-JB
92. Скендер Бегова 19 BG472-YZ
93. Скендер Бегова 9 BG190-ĆX
94. Средачка 1 BG553-ЈМ
95. Стојана Протића 32 BG553-VА
96. Страхињића Бана 42 BG091-ĆО
97. Страхињића Бана 42 BG362-ĆD
98. Страхињића Бана 58 BG583-SB
99. Страхињића Бана 58 BG583-SB
100. Светог Саве 33 BG482-US
101. Светозара Марковића 52 BG681-GI
102. Светозара Марковића 81 BG381-NК
103. Шафарикова 3 BG098-IR
104. Шафарикова 3 BG390-АЕ
105. Шајкашка ПП29 BG252-ММ
106. Шуматовачка 9 BG007-CB
107. Шуматовачка 82 BG440-КD
108. Тадеуша Кошћушка 52 BG390-WR
109. Тимочка 14 BG105-ĐL
110. Трнска 19 BG226-ŠR
111. Ванизелосова 13 BG105-PА
112. Високог Стевана 10 BG057-ŽW
113. Високог Стевана 23 BG116–ТC
114. Високог Стевана 44 BG332-КC
115. Вишеградска 18 BG462-DF
116. Влајковићева 30 BG390-МP
117. Војводе Богдана 13 BG190-ЈX
118. Војводе Бране 13 BG190-ЈX
119. Војводе Бране 22 BG219-GN
120. Војводе Бране 38 BG316-NY
121. Војводе Добрњца 8 BG236-МV
122. Војводе Саватија 21 BG556-BT
123. Војводе Шупљикца 37 BG175-NА
124. Вукице Митровић 4 BG030-ČŽ
125. Вукице Митровић 74 BG415-IК

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *