Општа инвалидска места

У зонираном делу града Београда на 328 локација постоји 379 општих инвалидских места и то:
Црвена зона – на 27 локација има 33 општа инвалидска места
Жута зона – на 94 локације има 114 општих инвалидских места
Зелена зона – на 200 локација има 218 општих инвалидских места

Општа паркиралишта – на 7 локација има 14 општих инвалидских места

ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЦРВЕНОЈ ЗОНИ

Улица Кућни број бр.пм.
1. Браће Југовић 2 1
2. Браће Југовић 10 1
3. Булевар деспота Стефана 20 2
4. Булевар деспота Стефана пп17 1
5. Цетињска 1 1
6. Цетињска 10 1
7. Цетињска 6 3
8. Дечанска 2 1
9. Дечанска 7 1
10. Дечанска 14 3
11. Доситејева 9 1
12. Француска 2 1
13. Кнегиње Љубице 12 1
14. Косовска 10 1
15. Косовска 17 1
16. Косовска 3 1
17. Косовска 31 1
18. Косовска 35 1
19. Косовска 45 1
20. Косовска 49 1
21. Косовска пп51 1
22. Маршала Бирјузова 28а 1
23. Обилићев венац 2 2
24. Призренска 1
25. Призренска 8 1
26. Симина 18 1
27. Симина 33 1
28. Симина пп29 1
29. Скадарска 1 1
30. Студентски трг пп19 1
31. Студентски трг 18 2
32. Влајковићева 3 1
33. Влајковићева 9 1
34. Трг Николе Пашића 2 1
35. Змај Јовина пп18 2

ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЖУТОЈ ЗОНИ

Улица Кућни број бр.пм.
1. 27. марта 7 1
2. 27. марта 22 1
3. 27. марта 28 1
4. 27. марта 48 1
5. Адмирала Гепрата 15 1
6. Адмирала Гепрата 7 1
7. Алексе Ненадовића 23 1
8. Алексе Ненадовића 25 1
9. Балканска 1 1
10. Балканска 18 1
11. Балканска 38 1
12. Београдска 34 1
13. Београдска 53 1
14. Браће Недића 2 1
15. Бранкова 30 1
16. Булевар краља Александра 38 1
17. Булевар краља Александра 67 1
18. Булевар краља Александра 69 1
19. Булевар краља Александра 71 1
20. Булевар краља Александра 73 1
21. Цара Лазара 7 2
22. Цара Уроша 14 1
23. Цара Уроша 17 1
24. Цара Уроша 6 1
25. Цара Уроша 20 2
26. Чубурина 2 1
27. Чубурина 5 1
28. Десанке Максимовић 2 1
29. Десанке Максимовић 7 1
30. Др Александра Костића 2 1
31. Др Александра Костића 9 1
32. Др Александра Костића пп16 4
33. Др Александра Костића пп15 1
34. Дурмиторска 1 1
35. Дурмиторска 11 1
36. Дурмиторска пп1 1
37. Гаврила Принципа 29 1
38. Гаврила Принципа 5 1
39. Господар Јевремова 17 1
40. Господар Јевремова 19 1
41. Господар Јевремова 2
42. Хајдук Вељков венац пп8 1
43. Херцеговачка 8 1
44. Илије Гарашанина 20 1
45. Илије Гарашанина 26 1
46. Илије Гарашанина 26а 1
47. Илије Гарашанина 47 1
48. Илије Гарашанина пп49 1
49. Ивана Ђаје 12 1
50. Ивана Ђаје 24 1
51. Карађорђева 50 1
52. Кичевска 20 1
53. Косовска бб 1
54. Књегиње Зорке 54 1
55. Књегиње Зорке 73 1
56. Књегиње Зорке 78 1
57. Краља Милутина 1 1
58. Краља Милутина 10а 2
59. Краља Милутина 12 1
60. Краља Милутина 23 1
61. Краља Милутина пп37 1
62. Краља Петра 36 1
63. Краља Петра 71а 1
64. Краљевића Марка 4 1
65. Краљице Марије 5 1
66. Краљице Марије 16 1
67. Краљице Марије 2 1
68. Краљице Марије 27 1
69. Краљице Наталије 33 1
70. Краљице Наталије 37 1
71. Крунска 11 1
72. Крунска 13 1
73. Крунска 88 1
74. Кумановска 13 1
75. Кумановска 34 1
76. Курсулина 14 2
77. Курсулина 2 1
78. Курсулина 4 1
79. Ломина 22 2
80. Маршала Бирјузова 38 1
81. Масарикова 4 1
82. Милована Миловановића 2 4
83. Молерова 25 1
84. Молерова 49 1
85. Молерова 62а 1
86. Молерова 70 1
87. Молерова 88 1
88. Мутапова 55 1
89. Немањина 9 1
90. Невесињска 2 1
91. Николе Спасића 5 1
92. Његошева 34а 1
93. Његошева 54 1
94. Његошева 77 2
95. Његошева 79 1
96. Новопазарска 27 1
97. Новопазарска 28 1
98. Новопазарска 29 1
99. Новопазарска 37 1
100. Париска 12 1
101. Патријарха Гаврила 5 1
102. Ресавска 15 1
103. Ресавска 38 1
104. Ресавска 40 1
105. Ресавска 9 1
106. Ресавска пп40 1
107. Сарајевска 39 1
108. Сарајевска 41 1
109. Сарајевска бб 1
110. Савска 17а 2
111. Савски трг 2 1
112. Савски трг 5 1
113. Савски трг 7-9 12
114. Смиљанићева 22 1
115. Светог Марка пп1 1
116. Светозара Марковића 10 1
117. Светозара Марковића 13 1
118. Светозара Марковића 40а 1
119. Светозара Марковића 40б 1
120. Светозара Марковића 9 1
121. Светозара Марковића пп40б 1
122. Вишеградска 11 1
123. Војводе Миленка 4-6 1
124. Задарска 2 1
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА У ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ
Улица Кућни број бр.пм.
1. Бирчанинова 40 1
2. Браничевска 19 1
3. Булевар деспота Стефана 64 1
4. Булевар деспота Стефана 71 2
5. Булевар краља Александра 109 2
6. Булевар краља Александра 121д 1
7. Булевар краља Александра 125 1
8. Булевар краља Александра 174 1
9. Булевар краља Александра 176 1
10. Булевар краља Александра 203 1
11. Булевар краља Александра 207 1
12. Булевар краља Александра 244 1
13. Булевар краља Александра 252 1
14. Булевар краља Александра 272 1
15. Булевар краља Александра 296 1
16. Булевар краља Александра 75а 1
17. Булевар краља Александра 77 1
18. Булевар краља Александра 77а 1
19. Булевар краља Александра 83 1
20. Булевар ослобођења 15 1
21. Булевар ослобођења 31 1
22. Булевар ослобођења 9 1
23. Браће Барух 2 1
24. Цара Душана 1 1
25. Цара Душана 11 1
26. Цара Душана 14 1
27. Цара Душана 18 1
28. Цара Душана 20 1
29. Цара Душана 24а 1
30. Цара Душана 36 1
31. Цара Душана 4 1
32. Цара Душана 50 1
33. Цара Душана 71 1
34. Цара Душана 82 1
35. Цара Душана 92 1
36. Цара Душана 96 1
37. Цара Уроша 23 1
38. Цариградска 10 2
39. Церска 107 1
40. Церска 90 1
41. Цетињска 13 1
42. Цвијићева 112 1
43. Цвијићева 128 1
44. Цвијићева 18 1
45. Цвијићева 72 1
46. Чернишевског 5 1
47. Чучук Станина 1 1
48. Далматинска 100 1
49. Далматинска 104 1
50. Далматинска 15 1
51. Далматинска 31 1
52. Далматинска 65 1
53. Далматинска 77 1
54. Делиградска 26 1
55. Делиградска 27 2
56. Делиградска 31 2
57. Деспота Ђурђа пп12 1
58. Димитрија Туцовића 20а 1
59. Димитрија Туцовића 47 1
60. Добрачина 41 1
61. Добрачина 56А 1
62. Добрачина пп47 1
63. Доситејева 11 1
64. Доситејева 16 1
65. Доситејева 37 1
66. Доситејева 45 1
67. Др Драгослава Поповића 10 1
68. Др Драгослава Поповића 14 1
69. Др Суботића 13 1
70. Др Суботића 9 1
71. Дубљанска 20 1
72. Дубљанска 24 1
73. Дубровачка 24 1
74. Дубровачка 5 1
75. Дубровачка пп24 1
76. Џорџа Вашингтона 17 2
77. Џорџа Вашингтона 30 1
78. Џорџа Вашингтона 46 1
79. Џорџа Вашингтона плато пп42 1
80. Џорџа Вашингтона пп48 1
81. Џорџа Вашингтона пп58 1
82. Ђевђелијска 17 1
83. Ђорђа Вајферта 11 1
84. Ђорђа Вајферта 26 1
85. Ђорђа Вајферта 34 1
86. Ђорђа Вајферта пп16 1
87. Ђушина 34 1
88. Ђушина 7 1
89. Голсвордијева 21 1
90. Господар Јевремова 32а 2
91. Господар Јованова 11 1
92. Гружанска пп1 1
93. Гружанска пп1А 1
94. Гундулићев венац 38 1
95. Гундулићев венац 65 1
96. Хаџи- Мелентијева 21 1
97. Хаџи-Мелентијева 22 1
98. Хиландарска 11 1
99. Хиландарска 15 1
100. Иванковачка 20 1
101. Јаше Продановића 4 1
102. Јелене Ћетковић 12 1
103. Јелисавете Начић 2 1
104. Јеврејска 21 2
105. Јеврејска 24 1
106. Јужни булевар 14 1
107. Јужни булевар 20 1
108. Јужни булевар 32 1
109. Јужни булевар 34д 1
110. Јужни булевар 36 1
111. Капетан Мишина 11 1
112. Капетан Мишина 17 1
113. Капетан Мишина 23а 1
114. Капетан Мишина 39 1
115. Капетан Мишина 1
116. Капетан Мишина 8 1
117. Катанићева 11 1
118. Катанићева 3 1
119. Катанићева пп22 1
120. Књегиње Љубице 25 1
121. Књегиње Љубице 28 1
122. Књегиње Зорке 15 1
123. Кнез Милетина пп20 1
124. Кнез Данила 16 1
125. Кнез Данила 2 1
126. Кнеза од Семберије 1
127. Кондина 13 1
128. Корнелија Станковића 11 1
129. Корнелија Станковића 3 1
130. Косте Стојановића 2 1
131. Краља Милутина 50 1
132. Краља Петра 79 1
133. Краљице Марије 71 1
134. Крушедолска 3 1
135. Крушедолска 9 1
136. Љубостињска 2 1
137. Мачванска 19 1
138. Мачванска 26 1
139. Мачванска 27 1
140. Мачванска 7 1
141. Мајке Јевросиме 1 1
142. Мајке Јевросиме 3 1
143. Мајке Јевросиме 35 1
144. Мајке Јевросиме 50 1
145. Мајке Јевросиме 7 1
146. Мајке Јевросиме 8 1
147. Мике Аласа 2 1
148. Милана Ракића 3 1
149. Милана Ракића 38 1
150. Милешевска 19 1
151. Милешевска 23 1
152. Милоша Поцерца 23 1
153. Милоша Зечевића 12 1
154. Мутапова 15 1
155. Небојшина 30а 2
156. Нишка 16 1
157. Охридска 3 2
158. Палмотићева 1 1
159. Палмотићева 24 1
160. Палмотићева 25 1
161. Палмотићева 37 2
162. Палмотићева 8 1
163. Палмотићева 9 1
164. Панчићева 12 1
165. Панчићева 18 2
166. Панчићева пп12 1
167. Пастерова 1 2
168. Пастерова 14 2
169. Пастерова 2 1
170. Пастерова 3 2
171. Пастерова 6 1
172. Патријарха Варнаве 12 1
173. Патријарха Варнаве 14 1
174. Поп Лукина 7 1
175. Поп Лукина 9 2
176. Пожаревачка 10 1
177. Прешевска 52 1
178. Прешевска 70 1
179. Радивоја Кораћа 4 1
180. Радивоја Кораћа 10 1
181. Радослава Грујића 1 1
182. Радослава Грујића 11а 1
183. Радослава Грујића 25 1
184. Радослава Грујића 5 1
185. Радослава Грујића 7 1
186. Ранкеова 5 1
187. Ресавска 48 1
188. Ресавска 69 2
189. Ресавска 84 1
190. Риге од Фере 17 1
191. Риге од Фере 7 1
192. Сазонова 119 1
193. Сазонова 28 1
194. Скадарска 47 1
195. Скендер Бегова 11 2
196. Скендер Бегова 51 2
197. Скендер Бегова пп63 2
198. Скерлићева 28 2
199. Солунска 34 1
200. Средачка 2 3
201. Средачка 8 1
202. Старца Вујадина пп1 1
203. Старине Новака 22 1
204. Старине Новака пп19 1
205. Стојана Протића 24 1
206. Стојана Протића 30 1
207. Страхињића бана 1 1
208. Страхињића бана 25 1
209. Страхињића бана 44 1
210. Страхињића бана 53 1
211. Страхињића бана 64 1
212. Страхињића бана 77 1
213. Светогорска 24 1
214. Светог Саве 14 2
215. Светозара Марковића 52 1
216. Светозара Марковића 65 2
217. Светозара Марковића 71 1
218. Светозара Марковића 77 1
219. Светозара Марковића 79 1
220. Шафарикова 3 1
221. Шафарикова 5 1
222. Шајкашка 23 1
223. Шајкашка пп29 1
224. Шуматовачка 5 1
225. Шуматовачка 82 1
226. Тамнавска 2 1
227. Тимочка 10 1
228. Tимочка 14 1
229. Тиршова 1 2
230. Тиршова 10 1
231. Тиршова 2 1
232. Тиршова пп1 1
233. Високог Стевана 12 1
234. Високог Стевана 16 1
235. Виског Стевана 23 1
236. Високог Стевана 25 1
237. Високог Стевана 54 1
238. Вишњићева 17 1
239. Вишњићева пп4 1
240. Владетина 16 1
241. Владетина 24 2
242. Владетина 1
243. Влајковићева 15 1
244. Влајковићева 28 1
245. Војводе Богдана 13 1
246. Војводе Бране 17 1
247. Војводе Бране 22 1
248. Војводе Бране 26 1
249. Војводе Бране 32 1
250. Војводе Добрњца пп2 1
251. Војводе Миленка 25 1
252. Војводе Миленка 26 1
253. Војводе Саватија 21 1
254. Војводе Шупљикца 31б 1
255. Војводе Шупљикца 37 1
256. Вукице Митровић 4 1
257. Вукице Митровић 74 1
258 Захумска 17 1
259. Жоржа Клеменсоа 2 1
ПОПИС РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИРНИХ МЕСТА ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА
Улица Кућни број бр.пм.
1. Тадеуша Кошћушка 63 6
2. Булевар Михајла Пупина 16 1
3. Змај Јовина 1 1
4. Змај Јовина 22 2
5. Кеј ослобођења ПП27 1
6. Кеј ослобођења ПП19 1
7. Кеј ослобођења 4a 2

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *